Boeren mogen langer mest uitrijden

Boeren mogen 2 weken langer mest uitrijden

Minister Schouten van LNV heeft afgelopen week bekend gemaakt dat boeren 2 weken extra tijd krijgen voor het uitrijden van mest op bouwland.

Door de verlenging mogen boeren mest uitrijden tot 15 september i.p.v. de gebruikelijke 1 september. Daarnaast is het zaaien van een vanggewas op bouwland ook met 2 weken verlengd. Voor het inzaaien van het vanggewas na het verbouwen van mais is besloten om deze op te schorten tot de weersomstandigheden het mogelijk maken om het vanggewas in te zaaien.

Voor grasland nog geen besluit

Er is nog geen verlenging gegeven voor de uitrijperiode voor mest op grasland. Schouten heeft de CDM (Commissie Deskundigen Meststoffen) opdracht gegeven om te kijken onder welke omstandigheden het uitrijden van mest op grasland kan worden verlengd. Voor grasland geldt vaak dat het later uitrijden van drijfmest mogelijk schadelijk kan zijn voor het milieu.

Schouten kijkt nog naar de mogelijkheden om tijdens het her inzaaien van grasland met mest toe te staan tot en met 15 september. Deze maatregel wil Schouten nemen ter compensatie voor de droogteschade op zand en lössgrond.