Vrijstelling mestverwerkingsplicht

Nog een aantal maanden en dan is 2019 alweer voorbij. Wanneer u als veehouder meer fosfaat produceert dan er fosfaatruimte is binnen het bedrijf heeft u een fosfaatoverschot.

Prijzen VVO’s

In tegenstelling tot vorig jaar rond deze tijd is de vraag naar VVO’s (vervangende verwerkingsovereenkomsten) in de afgelopen weken toegenomen.

Export mest lastiger

De export van mest naar Duitsland is dit jaar nog verder gedaald. Reden hiervoor is dat de Duitse overheid de mestwetgeving, genaamd ‘Dungeverordnung’, nog verder wil aanscherpen.

VVO’s nooit zo goedkoop in februari

De prijs van VVO's was nog nooit zo goedkoop in februari. Wellicht heeft het er mee te maken dat de prijzen in 2018 voor het derde jaar op rij, aan het eind van het jaar het goedkoopst waren.

Derogatie 2019

Voor 2019 heeft de Europese Commissie (EC) Nederland weer derogatie toegekend. Veehouders kunnen onder bepaalde voorwaarden meer stikstof uitrijden dan de algemene norm van 170 kg per hectare.

Krap aanbod VVO’s

Momenteel is het aanbod van VVO’s (Vervangende Verwerkingsovereenkomsten) zeer beperkt. Als gevolg van het krappe aanbod zijn de de prijzen voor VVO’s momenteel al opgelopen tot € 2,75 per kg fosfaat.

Uitrijperiode mest verlengd

Vanwege de aanhoudende droogte is de uitrijperiode voor grasland verlengd. Dit heeft Schouten afgelopen donderdag bekend gemaakt. Veehouders mogen tot en met 15 september mest uitrijden op zand- en lössgrond.

Strenge controle van mestafzet naar Duitsland

De afgelopen maanden is het toezicht op mest vanuit Nederland verscherpt in Duitsland. Er wordt scherp op toegezien dat de mest voldoet aan de nieuwe regels die er gelden in Duitsland voor het importeren van mest.

Boeren mogen langer mest uitrijden

Minister Schouten van LNV heeft afgelopen week bekend gemaakt dat boeren 2 weken extra tijd krijgen voor het uitrijden van mest op bouwland. Door de verlenging mogen boeren mest uitrijden tot 15 september i.p.v. de gebruikelijke 1 september.

Minder aanvragen derogatie

Bijna 18.000 veehouders hebben de afgelopen periode een derogatie aanvraag ingediend. Dit is ruim 1.100 minder dan in 2017. Een verklaring voor deze daling kan Mark Heijmans niet geven. Er zijn ongeveer 500 melkveehouders die vorig jaar mee hebben ge...