Waarschijnlijk geen nieuwe derogatie

De derogatie-aanvraag die Nederland heeft gedaan bij de Europese Commissie is als onvoldoende beoordeelt. Door deze onvoldoende kan er geen presentatie geven worden aan het Nitraatcomité en is het zeer onwaarschijnlijk dat Nederland derogatie krijgt...

Mestboekhouding

Nu het bemesting seizoen weer aan het einde is gekomen, is de mestboekhouding nu in volle gang. Voor deze mestboekhouding moet u waarschijnlijk nog verschillende zaken regelen.

Prijsontwikkeling vvo’s

Afgelopen dagen is de prijs van de VVO’s fors gestegen. We krijgen er veel telefoon over. De reacties lopen nogal uiteen, soms gewoon nieuwsgierigheid, soms verontwaardiging of verbazing.

Juni uitsluitsel derogatie

Voor half juni zal er geen uitsluitsel zijn over het verlengen van derogatie voor dit jaar. Het Europese Nitraat comité vergadert niet eerder dan in de tweede helft van juni.

VVO-Markt in elkaar geklapt

Melkveehouders met een mestverwerkingsplicht zijn weinig geld meer kwijt aan de aankoop van VVO’s. De VVO-markt is in elkaar geklapt en daardoor dragen VVO’s weinig meer bij aan de uitbouw van mestverwerking.

Vergoeding varkensrechten bekend

Afgelopen donderdag maakte het RVO.nl bekend welke vergoeding varkenshouders konden ontvangen voor hun varkensrechten als zij mee willen doen aan de zogenoemde Warme sanering varkenshouderij.

Vrijstelling mestverwerkingsplicht

Nog een aantal maanden en dan is 2019 alweer voorbij. Wanneer u als veehouder meer fosfaat produceert dan er fosfaatruimte is binnen het bedrijf heeft u een fosfaatoverschot.

Prijzen VVO’s

In tegenstelling tot vorig jaar rond deze tijd is de vraag naar VVO’s (vervangende verwerkingsovereenkomsten) in de afgelopen weken toegenomen.

Export mest lastiger

De export van mest naar Duitsland is dit jaar nog verder gedaald. Reden hiervoor is dat de Duitse overheid de mestwetgeving, genaamd ‘Dungeverordnung’, nog verder wil aanscherpen.

VVO’s nooit zo goedkoop in februari

De prijs van VVO's was nog nooit zo goedkoop in februari. Wellicht heeft het er mee te maken dat de prijzen in 2018 voor het derde jaar op rij, aan het eind van het jaar het goedkoopst waren.