Derogatie 2019

Derogatie 2019: wat zijn de spelregels?

Voor 2019 heeft de Europese Commissie (EC) Nederland een nieuwe derogatie toegekend. Veehouders kunnen onder bepaalde voorwaarden meer stikstof uitrijden dan de algemene norm van 170 kg per hectare. Voor de opnieuw toegekende derogatie gelden wel 2 nieuwe voorwaarden.

Voor de opnieuw toegekende derogatie gelden wel 2 nieuwe voorwaarden:
• Voor een derogatieaanvraag moet de veehouder een vergoeding (leges) betalen van € 50,-.
• Wanneer een veehouder grasland (zand- en lössgrond) scheurt voor maisteelt, moet hij rekenen met een korting van 65 kg op de stikstofgebruiksnorm per hectare. Als een veehouder zijn grasland (zand- en of lössgrond) na 31 mei scheurt voor graslandvernieuwing dan moet jij rekenen met een korting van 50 kg op de stikstofgebruiksnorm.

Wat is er nieuw?

Voor iedere aanvraag moet de veehouder een vergoeding betalen van € 50,-. Geheel nieuw is deze derogatievergunning overigens niet. Veehouders moesten al vanaf 2018 een derogatievergunning i.p.v. alleen een aanmelding. De vergoeding is wel nieuw t.o.v. vorig jaar. Nog een verandering op de zand en lössgrond is dat er bij het scheuren/vernietigen van grasland voorafgaand aan het telen van mais een korting van 65 kg op de stikstofgebruiksnorm zal plaats vinden. Tevens vervalt hier de stikstofbemonsteringsplicht.

Voorwaarden derogatie

Veehouders moeten uiterlijk 31 januari 2019 hun aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Ook in 2019 geldt weer dat de veehouder over een minimum van 80% grasland moet beschikken op zijn bedrijf. Voor de percelen grasland geldt dat deze van 15 mei t/m 15 september als grasland in gebruik moeten zijn.

Naast de aanvraag moet de veehouder tevens op 31 januari 2019 over een bemestingsplan beschikken. Eventuele wijziging in het bemestingsplan moeten binnen 7 dagen worden doorgegeven bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Ook geldt voor bedrijven die deelnemen aan de derogatieregeling dat zij geen gebruik mogen maken van fosfaatkunstmest. Als bij veehouders het grasland (zand- en lössgrond) na 31 mei wordt gescheurd of vernietigd geldt er een korting van 50 kg per hectare. Deze korting geldt overigens niet wanneer dit ten behoeve komt van de maisteelt. Dan geldt er een korting van 65 kg. Ook is er geen stikstofbemonsteringplicht na het scheuren van grasland. Als een veehouder zijn grasland wil scheuren dan moet hij dit minimaal 7 dagen van tevoren melden bij het RVO.

Klik hier om meer te lezen over de vernieuwde voorwaarden voor het aanvragen van derogatie.