Juni uitsluitsel derogatie

Pas tweede helft juni uitsluitsel derogatie

Voor half juni zal er geen uitsluitsel zijn over het verlengen van derogatie voor dit jaar. Het Europese Nitraat comité vergadert niet eerder dan in de tweede helft van juni. Als het aan minister Schouten ligt komt er snel duidelijkheid over het toekennen van derogatie gezien het grote belang voor de melkveehouderij.

230 of 250 kg stikstof

Schouten heeft voor 2020 de derogatie aangevraagd met dezelfde voorwaarden als die voor 2018 en 2019. De derogatie zorgt ervoor dat melkveehouders in Nederland 230 of 250 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare mogen gebruiken. Zonder derogatie mogen melkveehouders maar 170 kg stikstof per hectare gebruiken.

Vermeende mestfraude

Normaal wordt de derogatie afgegeven voor 4 jaar, echter is de derogatie in 2018 verlengt met 2 jaar. Reden hiervoor was de discussie over de vermeende mestfraude in Nederland. Schouten moest van de Europese Commissie eerst een plan van aanpak maken om de mestfraude aan te pakken.