Mestverwerkingspercentages 2018 vastgesteld

Mestverwerkingspercentages 2018Carola Schouten, Minister van Landbouw, heeft de verplichte mestverwerkingspercentages voor 2018 gelijk gehouden aan die van 2017. Dit betekend dat er 52 procent moet worden verwerkt in de regio Oost. In de regio Zuid moet 59 procent worden verwerkt en 10 procent voor de regio Overig.

De mestverwerkingspercentages worden jaarlijks vastgesteld op de basis de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte van fosfaat binnen de Nederlandse landbouwtak.

Voor het vaststellen van de percentages in 2018 heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet een advies opstelt. Dit advies is gebaseerd op een protocol dat in 2014 is ontwikkeld. De grondgebonden groei van de melkveehouders wordt sinds 2016 meengenomen in het advies.