Verhoogt nieuwe monstername wetgeving de prijs van VVO’s?

De prijs van VVO’s zit in deze periode van het jaar altijd een beetje op een kantelpunt, het kan zowel stijgen als dalen. In 2015 eindigde de prijs op € 2,50 en vorig jaar eindigde de prijs op € 0,25. Voor dit jaar is het nog onbekend waar de prijs naartoe zal gaan.

Er is minder melkvee, maar aan de andere kant is het verwerkingspercentage in de regio Oost behoorlijk gestegen. Ook is er aanzienlijk minder afzet van gescheiden mest naar mestverwerkers en wordt er minder geëxporteerd. De onafhankelijke monstername van dikke fractie die vanaf 1 oktober verplicht is, heeft ertoe geleid dat de kosten van het afzetten van mest fors zijn gestegen en dat er in veel gevallen minder fosfaat in de mest zit. Dit maakt de afzet naar het buitenland een stuk lastiger. Ook is het de vraag wat de uitwerking van het mestfraude artikel in NRC voor effect heeft.

Voor nu hebben we nog VVO’s beschikbaar tegen een uiterst scherp tarief. Het is moeilijk inschatten of deze prijs nog gaat zakken of dat we nu op de bodem zitten die de basis vormt voor een mogelijke stijging aan het eind van dit jaar.