Prijzen VVO’s

Interesse in VVO’s begint nu al te komen

In tegenstelling tot vorig jaar rond deze tijd is de vraag naar VVO’s (vervangende verwerkingsovereenkomsten) in de afgelopen weken toegenomen. De toenemende vraag van VVO’s komt met name door de huidige prijsnotering van de VVO’s maar ook doordat varkenshouders momenteel een hogere varkensprijs kennen dan de afgelopen jaren.

Export mest beïnvloed prijs VVO’s

De prijzen van de VVO’s zijn al sinds begin 2019 vrijwel onveranderd rond de 1 euro per kg fosfaat. Met name het huidige prijsniveau heeft ertoe geleidt dat er dit jaar al aanzienlijk meer VVO’s zijn verhandeld dan in dezelfde periode in 2018. Vorig jaar rond deze tijd was de prijs van VVO’s € 1,70 per kilo fosfaat. De hoge prijs kwam met name door de teruglopende mestexport, maar daarnaast ook door een lagere verwerkingscapaciteit in Nederland. Dat eind vorig jaar de prijzen van VVO’s hard onderuit gingen kwam doordat er in de laatste twee maanden van 2018 meer pluimveemest geëxporteerd werd om het tekort aan vervangende verwerkingsovereenkomsten op te vangen.

Prijsontwikkeling VVO’s

Hoe de prijzen van VVO’s zich verder zullen ontwikkelen is momenteel lastig in te schatten. Aan de ene kant is er de krimp van de Nederlandse veestapel als gevolg van onder andere het fosfaatrechtenstelsel, maar ook door stoppende veehouders. Dit zorgt ervoor dat er ook dit jaar weer minder vraag naar VVO’s zal zijn. Aan de andere kant zorgt de lagere prijs van VVO’s er ook voor dat de afzet van verwerkte producten stroever zal verlopen. De lagere prijzen van VVO’s zorgen ervoor dat het voor mesthandelaren minder interessant is om mest te exporteren naar Frankrijk. Bovendien zijn dit jaar de mestexportregels naar België en Duitsland verder aangescherpt, waardoor de export dit jaar ook weer lager kan uitvallen.