Uitrijperiode mest verlengd

Uitrijperiode mest op grasland verlengd

Vanwege de aanhoudende droogte is de uitrijperiode voor grasland verlengd. Dit heeft Schouten afgelopen donderdag bekend gemaakt.

Veehouders mogen tot en met 15 september mest uitrijden op zand- en lössgrond. Dit geldt ook voor bouwland. Voor klei- en veengrond geldt dat er mag worden uitgereden tot en met 30 september. Ook geeft Schouten aan dat zij in samenspraak met Eurocommissaris Hogan besloten heeft dat veehouders niet worden gekort op hun subsidie als zij niet aan alle voorwaarden kunnen voldoen voor vergroening.

Bemestingsadvies

In de brief geeft Schouten ook advies aan de veehouder over het bemesten van grasland na droogte. Door de droogte kan er nog veel stikstof in de bodem zitten. De combinatie van regen en een mestgift kan ertoe leiden dat het gras veel nitraat opneemt. Dit kan er voor zorgen dat er een nitraatvergiftiging kan optreden bij rundvee. Het advies aan veehouders is dat zei op grasland voor beweiding niet meer dan 15m3 drijfmest mogen uitrijden. Voor maaipercelen geldt dat er niet meer dan 25 m3 drijfmest mag worden uitgereden.

Grasland vernieuwen

Naast het langer uitrijden van mest mogen veehouders ook langer grasland vernieuwen. Voor zand- en lössgrond mag dit tot 20 september, voor andere grondsoorten geldt dat dit mag tot 30 september. Het gras moet wel de volgende dag worden ingezaaid. Veehouders die grasland willen vernieuwen moeten dit wel 7 dagen van tevoren melden bij de RVO.

Bemestingsadvies

Naast de verlenging van de uitrijperiode heeft Schouten aangegeven dat er soepeler zal worden omgegaan met de vergroeningseisen. Veehouders kunnen er nu ook voor kiezen om een grasmengsel in te zaaien in plaats van het gebruikelijke vanggewas. Schouten heeft dit besloten om zo veehouders eventueel de mogelijkheid te geven om meer veevoer te winnen.

Klik hier om de brief en de adviesrapporten van de minister te lezen.