Vergoeding varkensrechten bekend

Vergoeding opkoopregeling varkensrechten bekend

AAfgelopen donderdag maakte het RVO.nl bekend welke vergoeding varkenshouders kunnen ontvangen voor hun varkensrechten als zij mee willen doen aan de zogenoemde “Warme sanering varkenshouderij”.

In de regio Zuid krijgen varkenshouders 151,- euro per varkensrecht en in de regio Oost krijgen varkenshouders 52,- euro per recht. De Wageningen UR heeft de waarde voor de varkensrechten vastgesteld. De doelstelling van de warme sanering is om varkenshouders een marktconforme prijs te geven voor hun varkensrechten.

De stoppersregeling voor varkenshouders gaat vanaf maandag 25 november van start. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via RVO.nl. De RVO heeft aangegeven dat er in totaal € 180 miljoen beschikbaar zal zijn. Via de website van de RVO kunnen varkenshouders een voorbeeldberekening maken om te kijken op welke vergoeding zij kunnen rekenen als zij mee willen doen aan de stoppersregeling. Wanneer varkenshouders ervoor kiezen om deel te nemen aan deze regeling, dan moet binnen 14 maanden hun stal(len) en mestopslag zijn gesloopt. Daarnaast mogen zij ook niet op een andere locatie opnieuw varkens gaan houden. Wanneer een varkenshouder een bedrijf heeft dat uit meerdere locaties bestaat, dan mag hij op de andere locaties zijn bedrijf wel voortzetten.

Twee vergoedingen

De vergoeding die varkenshouders ontvangen bestaat uit twee delen, namelijk: een vergoeding voor de varkensrechten en een vergoeding voor het waardeverlies van stallen, mestopslag en voersilo’s. Voor het tweede gedeelte geldt wel dat deze moeten worden gebruikt voor het houden van varkens. De waarde voor het tweede gedeelte wordt bepaald op basis van de leeftijd en de omvang van het vastgoed.

De RVO.nl heeft aangegeven dat varkensbedrijven die de meeste geuroverlast veroorzaken voor omwonden voorrang krijgen bij de regeling. De geuroverlast wordt bepaald op een zo genoemde geurscore, bedrijven die dichter bij woonhuizen staan krijgen een hogere geurscore. Ook geeft de RVO.nl aan dat varkenshouders die de wet voor het houden van varkens hebben overtreden of varkenshouders die substantieel overtredingen hebben begaan m.b.t. mest of dier en welzijn, niet kunnen deelnemen aan de stoppersregeling.