Vrijstelling mestverwerkingsplicht

Wanner heeft u vrijstelling van mestverwerkingsplicht

Nog een aantal maanden en dan is 2019 alweer voorbij. Wanneer u als veehouder meer fosfaat produceert dan er fosfaatruimte is binnen het bedrijf heeft u een fosfaatoverschot. Om het fosfaatoverschot te compenseren kunt u VVO’s afsluiten en zo aan uw mestverwerkingsplicht voldoen.

In een aantal gevallen is het mogelijk om een vrijstelling te krijgen voor deze mestverwerkingsplicht. Mestverwerken.nu heeft voor deze gevallen een overzicht opgesteld.

Vrijstelling mestverwerkingsplicht:

 • • U kunt gebruikmaken van regionale mestafzetovereenkomst (RMO), wanneer het bedrijfsoverschot niet groter is dan 25% van de totale productie.
 • • U heeft vrijstelling van de mestverwerkingsplicht wanneer 90% van de totale fosfaatproductie binnen uw bedrijf wordt geproduceerd door dieren die op stro worden gehouden.

In een aantal situaties geldt dat u voor een gedeelte van de verwerkingsplicht een vrijstelling kunt aanvragen. U kunt dan de afgevoerde kg fosfaat aftrekken van de verwerkingsplicht. Deze gedeeltelijke vrijstelling geldt voor de onderstaande situaties:

 • Wanneer mest wordt afgevoerd van een biologisch bedrijf naar een ander biologisch bedrijf
 • De afvoer van paarden- of pluimveemest naar een champignonsubstraatbereider
 • De afvoer van mest naar eigen grenspercelen

Hoe kunt u voldoen aan de verwerkingsplicht?

Blijft er toch een mestverwerkingsplicht over? Dan kunt u op de volgende manier voldoen aan uw verwerkingsplicht. Namelijk:

 • De mest afvoeren naar een mestverwerker
 •  Een andere partij uw verwerkingsplicht laten overnemen. In dit geval zijn er 2 mogelijkheden:
  • Het afsluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO). Op deze manier gaat uw verwerkingsplicht over naar een andere veehouder die zijn mest heeft laten verwerken.
  • Het afsluiten van een overeenkomst met een bewerker en een verwerker. Dit is de zogenaamde driepartijen-overeenkomst (3PO).

Hoe groot is uw verwerkingsverplichting?

U kunt nog steeds mestafvoeren naar een verwerker of bewerker, maar in deze tijd van het jaar is het eenvoudiger om aan uw verwerkingsplicht te voldoen door het aanschaffen van VVO’s. Wilt u niet onnodig veel VVO’s afsluiten? Dan is het verstandig dat u een prognose maakt van de fosfaatproductie.

Voor graasdieren doet u dit door het maken van een inschatting van het gemiddelde aantal dieren over het gehele jaar. Voor Melkkoeien kunt u hiervoor wellicht de fosfaatplanner gebruiken. Wanneer u gebruik maakt van de BEX, dan zou u op basis van de BEX-prognose een inschatting kunnen maken op het te verwachten BEX-resultaat. Het is dan wel belangrijk dat u in dit geval zoveel mogelijk kuiluitslagen van dit jaar gebruikt.

VVO’s registeren bij de RVO?

Wanneer u VVO’s heeft aangekocht dan moeten deze uiterlijk 31 december zijn geregistreerd op mijn.rvo.nl. Het is belangrijk dat alle partijen de melding op uiterlijk 31 december accepteren. Heeft u een overeenkomst gesloten? Rond de registratie dan ook zo snel mogelijk af.