Minder aanvragen derogatie

1.100 minder derogatieaanvragen kreeg de RVO binnen

Bijna 18.000 melkveehouders hebben de afgelopen periode een derogatie aanvraag ingediend. Dit is ruim 1.100 minder dan in 2017. Een verklaring voor deze daling kan milieuspecialist Mark Heijmans (LTO Nederland) niet geven.

Er zijn ongeveer 500 melkveehouders die vorig jaar mee hebben gedaan aan de stoppersregeling. Dit verklaart de daling voor een gedeelte maar niet dat de daling dit jaar flink lager is uitgevallen “Mogelijk zijn er een aantal melkveehouders simpelweg vergeten hun aanvraag in te dienen”, aldus Heijmans.

Ruim 30.000 ha grasland minder

Melkveehouders konden in de periode tussen 4 juni en 6 juli een derogatieaanvraag indienen bij de RVO. Tijdens deze aanvraagperiode hebben 17.993 melkveehouders een aanvraag ingediend. In 2017 ontving de RVO ruim 19.000 aanvragen. Heijmans vindt het verschil van 1.122 aanvragen nogal opmerkelijk. Van deze 1.122 melkveehouders heeft een groot gedeelte meegedaan aan de stopperregeling (ongeveer 500), dan blijven er alleen ook nog een groot aantal melkveehouders over die geen aanvraag hebben ingediend. “We hebben als sector hard gestreden voor het behoudt van derogatie”, aldus Heijmans. De terugloop in aanvragen staat gelijk aan ongeveer 30.000 hectare grasland en ruim 1.600 hectare bouwland.

Lees hier meer over de Derogatieverlenging voor Nederland

Aanvraag in een andere periode

Naast het aantal stoppers heeft Heijmans nog een aantal mogelijke verklaringen. Zo is de aanvraagperiode dit jaar afwijkend in vergelijking met voorgaande jaren. Voorheen moesten melkveehouders voor 1 februari de aanvraag voor derogatie ingediend hebben. Dit jaar was het voor het eerst dat melkveehouders de aanvraag moesten indienen in de periode van begin juni tot begin juli. Het kan zijn dat melkveehouders zich hierin hebben vergist.

Ook kan het bijzonder mooie weer van de afgelopen maand een rol hebben gespeeld dat een aantal melkveehouders vergeten zijn om een derogatieaanvraag in te dienen. “Boeren hadden waarschijnlijk andere zaken aan hun hoofd zoals beregenen en de aanvraag is er daardoor bij ingeschoten”, volgens Heijmans. Wat Heijmans ook hoorde was dat melkveehouders altijd een herinneringsbrief kregen van RVO, dat is dit jaar niet gebeurd.

Vergeten derogatie in te dienen

Volgens Heijmans is er nog de mogelijkheid dat een aantal melkveehouders hebben besloten om geen aanvraag in te dienen, wellicht hebben zij besloten het bouwplan om te gooien, omdat het lang duurde voordat er duidelijkheid kwam omtrent het behoud van derogatie. Heijmans denkt ook dat een groot aantal melkveehouders het gewoon simpelweg is vergeten.