Strenge controle van mestafzet naar Duitsland

De afgelopen maanden is het toezicht op mest vanuit Nederland verscherpt in Duitsland. Er wordt scherp op toegezien dat de mest voldoet aan de nieuwe regels die er gelden in Duitsland voor het importeren van mest.

Boeren mogen langer mest uitrijden

Minister Schouten van LNV heeft afgelopen week bekend gemaakt dat boeren 2 weken extra tijd krijgen voor het uitrijden van mest op bouwland. Door de verlenging mogen boeren mest uitrijden tot 15 september i.p.v. de gebruikelijke 1 september.

Minder aanvragen derogatie

Bijna 18.000 veehouders hebben de afgelopen periode een derogatie aanvraag ingediend. Dit is ruim 1.100 minder dan in 2017. Een verklaring voor deze daling kan Mark Heijmans niet geven. Er zijn ongeveer 500 melkveehouders die vorig jaar mee hebben ge...

Toenemende vraag naar VVO

De afgelopen weken is de vraag naar VVO’s toegenomen. Reden voor deze toename zijn de flink tegenvallende mestafzetcijfers en daarmee de fosfaatexport naar het buitenland. Veehouders verwachte dat de VVO’s aan het einde van het jaar waarschijnlij...

Derogatie? Vraag het uiterlijk 4 juli aan bij RVO

Melkveehouders kunnen sinds vorige week derogatie aanvragen voor 2018. Naast de derogatieaanvraag moeten melkveehouders voor 4 juli beschikken over een bijgewerkt bemestingsplan. Voor melkveehouders zijn er wel een aantal zaken veranderd.

prognose aanbod VVO’s 2018

Er wordt ons vaak gevraagd wat het aanbod van VVO’s in 2018 zal zijn. Wij durven hier als Landbouwstart geen uitspraak over te doen. Om toch enigszins inzicht te krijgen in het aanbod van VVO’s voor dit jaar hebben wij een drietal mestverwerkers ...

Derogatie aanvraag

De derogatie aanvraag voor 2018 nog niet mogelijk. Het Ministerie van Landbouw geeft aan dat zodra de derogatiebeschikking binnen is wordt duidelijk wanneer de aanvraag voor derogatie kan worden ingediend.

Gecombineerde opgave

Wellicht heeft u de gecombineerde opgave voor 2018. Mocht dit niet het geval zijn dan heeft u nog tot met 15 mei de tijd om deze alsnog in te vullen.

Mestexport fors gedaald

Met name de export naar Duitsland is flink gedaald. Zo daalde export van mest naar Duitsland met ongeveer 8%. De totale export van fosfaat naar Duitsland in 2017 daalde met ruim 14%, 21 miljoen kilogram fosfaat.

Verscherpte regels mobiel mestscheiden

Veehouders die op bedrijfsniveau mest willen scheiden kunnen maximaal 25.000 kuub bedrijfseigen mest per jaar scheiden. Boven deze 25.000 kuub bedrijfseigen mest verstrekt de provincie Brabant geen vergunningen meer.